Verblijf Mali 1985 -1989 (Timbouctou)

Timboektoe is in de 12de eeuw gesticht door Touaregs als pleisterplaats voor handelaren die met hun karavaan door de Sahara trokken. De belangrijkste handel was in zout, dat noordelijk van de stad in de Sahara werd gedolven in mijnen.

Djenné

Korte beschrijving van deze diapresentatie.

Dogon

Korte beschrijving van deze diapresentatie.

Mopti

Korte beschrijving van deze diapresentatie.

Timbouctou

Korte beschrijving van deze diapresentatie.