VAZEN, tussen ambacht en kunst

Het maken en het decoreren van vazen heeft menig kunstenaar geïnspireerd. Op de top van zijn roem startte Pablo Picasso met modelleren en decoreren van aardewerk. Geïnspireerd door voorbeelden uit de klassieke oudheid, mythologie en exotische culturen schiep Picasso in amper tien jaar tijd een omvangrijk keramisch collectie. Hij zag in de vaas zelf een vrouwelijke vorm die hij als zodanig decoreerde.

De vaas is het voorwerp bij uitstek waarbij kunstenaars en ambachtsmensen elkaar ontmoeten en verbinden: de keramisten en pottenbakkers die op hun eigen manier hun ‘ambacht’ vormgeven ontmoeten de professionele kunstenaars die vanuit hun eigen discipline de vaas vorm geven.
Om deze samenwerking gestalte te geven heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie toegewezen aan Kunstencentrum Cultura in Ede om een keramiekproject uit te voeren waaraan 80 amateurkunstenaars en 20 professionele kunstenaars konden deelnemen.

Vanaf januari 2015 zijn, onder mijn begeleiding, amateur- en professionele kunstenaars aan de slag gegaan om een vaas van ruim 30 cm hoog vorm te geven. De vaas kon in een mal met klei worden opgebouwd, gedraaid worden op een pottenbakkersschijf, gegoten worden in een gietmal of vrij met de hand worden opgebouwd. De vazen hebben allemaal dezelfde basisvorm. Een verslag van het verloop van dit project kunt u zien op http://vazenproject2015.blogspot.com/

Het doel van het project was om 100 vazen te laten maken. Echter, de deelnemers aan het project waren zo enthousiast dat meer dan 180 vazen zijn gemaakt. In september en oktober 2015 zijn de vazen geëxposeerd in een leegstaand winkelpand in Ede. Een deel van de vazen werd voor verkoop aangeboden. De opbrengst was € 4215,00 en ging naar het onderwijsproject ‘Girls love to (L)earn’ voor meisjes en vrouwen in Pakistan. Dit project is een initiatief van de Soroptmisten in Ede.

De diversiteit en samenhang zorgen voor de charme van deze unieke verzameling vazen. De kracht van het geheel overstijgt de som der delen. Het is niet belangrijk meer wie de maker is van de vaas: een professionele kunstenaar, een keramist, pottenbakker of een amateur kunstenaar. Albert Bokslag, keramiekcurist, heeft een film gemaakt over dit Vazenproject, inclusief de voorbereiding, expositie en de veiling en is te zien is op https://youtu.be/hfQYlcf3GRs

Van dit project is ook een boekje verschenen met onder andere een beschrijving van dit project en foto’s van 100 verschillende vazen. Dit boekje kost € 8,- (excl portokosten) en kan besteld worden via de mail. Om een indruk te krijgen van enkele pagina’s van het boekje, klik op ‘bekijk boekje’.

vazen achtergrond